Att finansiera bilköpet

Att köpa bil är för många en av de största privata affärerna som görs under en livstid och det är nästan bara lägenhets- och husköp som är större. Men hur finansieras egentligen bilköpet och vilka olika alternativ kan man ställas inför? Det ämnar vi ta reda på i den här artikeln.

bilfinansiering

Enligt bilfinansiering.info, en hemsida som hjälper till med finansieringen av bilköpet, är den allra vanligaste finansieringsmetoden att man går till sin bank och ber om ett billån där. Banken kommer då kräva en handpenning som vanligtvis uppgår till 20% av köpeskillingen och även ta pant som säkerhet. Om man inte väljer att gå till banken, brukar bilhandlarna själva tillhandahålla diverse finansieringsmetoder.

Leasing är ett annat populärt alternativ och ett leasingavtal kan se ut på flera olika sätt. Det vanligaste är att man lägger en handpenning och att man sedan betalar leasingen på månatlig basis. Ibland krävs det inte att man lägger handpenning, men då brukar månadsavgifterna vara något högre i jämförelse med det förstnämnda alternativet.

Man kan även ta ett blancolån, det vill säga ett lån utan säkerhet, för att finansiera bilköpet. Då slipper man ställa bilen som pant men räntekostnaderna blir betydligt högre. Anledningen är att finansiären inte har någon säkerhet i bilen, vilket gör att lånet blir mer riskfyllt. Risken måste sedan kompenseras av en högre räntekostnad. Att finansiera bilköpet med ett lån utan säkerhet kan vara en bra idé om man inte har råd till handpenningen.

Som synes finns det många olika sätt att finansiera bilköpet på. Vi går inte in på någon diskussion gällande vilken finansieringsmetod som är bäst eller sämst, utan detta beror helt och hållet på dina egna förutsättningar. Det viktigaste är att du undersöker de olika alternativen noggrant så att du inte hamnar i en situation där du har svårt att fullföra dina åtaganden och förpliktelser. Välj därför en bil som passar din egen budget.